Kalendarium 2023

Uppdaterad 230914


7 oktober årsmöte Fritjofs garage
Alla medlemmar har fått kallelse, se infoblad 2023-3

Programmet är preliminärt!